Ngày 26 tháng 3 năm 2023
 urenconghean@gmail.com   -    02383.899.369

Thông tin công ty

Lễ công bố QĐ UBND Nghệ An cử người làm ĐD phần vốn nhà nước tại Công ty

Lễ công bố QĐ UBND Nghệ An cử người làm ĐD phần vốn nhà nước tại Công ty
21 10/2021

Chiều 2/7, tại Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định của UBND tỉnh Nghệ an về việc cử người làm đại […]

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LĐ VÀ QUÁN TRIỆT MỘT SỐ NHIỆM VỤ NĂM 2019

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LĐ VÀ QUÁN TRIỆT MỘT SỐ NHIỆM VỤ NĂM 2019
25 11/2021

Thực hiện Bộ luật lao động năm 2014, Luật ATVSLĐ năm 2015, Luật BHXH; Nội quy, Quy chế của đơn vị…..Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV đặc biệt là số lao động mới biên […]

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH
21 10/2021

Ngày 08/10/2020 tại Công ty cổ phần môi trường và Công trình đô thị Nghệ An. Thành ủy Vinh đã tổ chức lễ công bố Quyết định, chỉ định Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng […]

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHƯƠNG ÁN PCCC-CHCN NĂM 2019

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHƯƠNG ÁN PCCC-CHCN NĂM 2019
23 11/2021

Căn cứ Luật PCCC ngày 29/06/2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 17/03/2015 của Ban thường […]

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019
21 10/2021

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi […]

Version V1.0 © 2021 - URENCO NGHE AN - Design & Develop by Govin Viet Nam . All Rights Reserved