HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Hướng dẫn của Liên đoàn lao động Thành phố Vinh về việc tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ năm 2019; Thông báo số 31/TB/HĐQT-CĐ ngày 20/05/2019 của Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị NLĐ, Hội nghị đại biểu NLĐ năm 2019.

Sáng ngày 11/06/2019 Tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ an đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu NLĐ năm 2019.Đây là Hội Nghị thường kỳ được tổ chức mỗi năm một lần. Trước Hội nghị đại biểu NLĐ Công ty, BCH công đoàn đã hướng dẫn, chỉ đạo tốt Hội nghị NLĐ của các bộ phận Phòng, Đội, xí nghiệp trong đơn vị.

Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có:

– Đ/c: Nguyễn Xuân Thắng- PCT Liên đoàn Lao động thành phố Vinh;

– Đ/c: Thái Khắc Tân- Tỉnh ủy viên- Phó ban ban vận;

– Đ/c: Nguyễn Thị Ánh Tuyết- Tỉnh ủy viên- Chủ tịch mặt trận tổ quốc t.p Vinh.

Tham gia Hội nghị đại biểu NLĐ Công ty có 276 Đại biểu tham dự trong đó :

– Đại biểu đương nhiên theo quy định gồm có:Đ/c Hoàng Văn Khanh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT, các Đ/c phó giám đốc Công ty, kế toán trưởng, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, thanh tra công đoàn, trưởng ban nữ công, bí thư đoàn thanh niên, trưởng ban thanh tra công nhân.

– 276 Đại biểu đại biểu được bầu ở cơ sở lên thông qua Hội nghị NLĐ ở các bộ phận là những người tiêu biểu cho phong trào lao động sản xuất trong năm qua, có ý thức kỷ luật và tinh thần đoàn kết tốt, có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị lớn mạnh, không vi phạm kỷ luật, có tín nhiệm và khả năng đóng góp cho Hội nghị.

   Phát biểu Khai mạc Hội Nghị: Đ/c Hoàng văn khanh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch Hội Nghị đã nêu rõ: Hội nghị đại biểu NLĐ năm 2019 nhằm  đánh giá sâu, sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 , các tồn tại, khó khăn và đề ra mục tiêu, giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Là dịp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng, giải đáp các thắc mắc của người lao động và ghi nhận các ý kiến đóng góp có tâm huyết, có trách nhiệm của các bộ phận tổ đội, các phòng ban, xí nghiệp.

Tại Hội nghị này chúng ta được nghe và thông qua các Báo cáo như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 do Đ/c Đức- PGĐ Công ty- Trưởng phòng kế hoạch trình bày; Báo cáo tình hình thực hiện Nội quy lao động, quy chế và thỏa ước lao động tập thể năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 do Đ/c Lê Thị Hồng Kỷ- Chủ tich Công đoàn trình bày; Báo cáo công tác thi đua năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 do Đ/c Dương – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình bày; Tình hình tổ chức Hội nghi người lao động các bộ phận và Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người lao động từ Hội nghị bộ phận do Đ/c Phú Văn Phượng tổng hợp.

Hội nghị cũng được nghe phần trả lời của lãnh đạo đơn vị giải trình về các ý kiến thảo luận cũng như các kiến nghị của các đại biểu ở các bộ phận với tinh thần cởi mở, trách nhiệm và tâm huyết trong xây dựng đơn vị.

   Tại Hội nghị này, chúng ta được nghe Đ/c Nguyễn Xuân Thắng- PCT Liên đoàn lao động thành phố phát biểu đồng tình và nhất trí cao với các báo cáo đánh giá trước Hội nghị và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị đề xuất của Công ty lên Thành phố. Đồng thời đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị đại biểu NLĐ tại Công ty diễn ra nghiêm túc, dân chủ và có chất lượng.

Tại Hội nghị này đã trực tiếp bầu bầu Ban đối thoại doanh nghiệp và chứng kiến lễ ra mắt Ban đối thoại doanh nghiệp cho nhiệm kỳ tới.

 Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đại biểu NLĐ đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra và thông qua Nghị Quyết Hội nghị với 100% Đại biểu nhất trí tán thành.

Bế mạc Hội nghị. Đ/c: Hoàng Văn Khanh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Hội nghị  trân trọng cảm ơn: Các Đ/c Đại diện cho Thành ủy, UBMTTQ, liên đoàn lao động thành phố đã về tham dự Hội nghị góp phần  tích cực cho sự thành công của Hội nghị./.

Tìm kiếm nội dung