HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHƯƠNG ÁN PCCC-CHCN NĂM 2019

Căn cứ Luật PCCC ngày 29/06/2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 17/03/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Tỉnh nghệ an và một số văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2019, sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức tốt công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hieeuh quả đối với các tình huống cháy, nổ xảy ra.

Theo đề nghị tại Công văn số 64/MTĐT ngày 02/07/2019 của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an về việc thực tập phương án PCCC-CHCN. Sáng ngày 19/07/2019 tại trụ sở của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an. Phòng cảnh sát PCCC&CHCN- Công an tỉnh Nghệ an phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an tổ chức Hội nghị tập huấn phương án PCCC-CHCN.

Tham gia Hội nghị tập huấn gồm có:

– Hội đồng Quản trị Công ty;

– Ban giám đốc Công ty;

– Các Đ/c là trưởng, phó phòng, ban đoàn thể và các cán bộ văn phòng Công ty

– 02 Xí nghiệp trực thuộc Công ty

– Các Đ/c là Đại diện Phòng cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh Nghệ an.

Phát biểu khai mạc Hội Nghị: Đ/c Hoàng Văn Khanh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT Công ty đã nêu rõ: Hội nghị tập huấn phương án PCCC-CHCN năm 2019 là nhiệm vụ quan trọng, hết sức cần thiết nhằm nâng cao khả năng hợp đồng tác chiến chữa cháy của các lực lượng trong Công ty.Tạo thế chủ động kịp thời dập tắt mọi tình huống cháy, nổ khi có sự cố xảy ra, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Góp phần nâng cao ý thức trong công tác PCCC-CHCN của lực lượng PCCC cơ sở đồng thời huấn luyện cho lực lượng PCCC tại chỗ biết được các sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện PCCC.

Đ/c Phan Minh Tuấn- phó trưởng phòng cảnh sát PCCC đã quán triệt một số nội dung về phương án PCCC-CHCN, đồng thời tổ chức cho các lực lượng thực hành một số tình huống giả định đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các lực lượng theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bế mạc Hội nghị. Đ/c Hoàng Văn Khanh- Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐQT Công ty trân trọng cảm ơn: các Đồng chí Đ/c là đại diện cho phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ an đã phổ biến quán triệt sâu sắc những nội dung của phương án PCCC-CHCN năm 2019 và tổ chức thực hành các tình huống giả định đảm bảo theo đúng nội dung và yêu cầu của phương án góp phần tích cực cho sự thành công của Hội nghị./.

Tìm kiếm nội dung