LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH

Ngày 08/10/2020 tại Công ty cổ phần môi trường và Công trình đô thị Nghệ An. Thành ủy Vinh đã tổ chức lễ công bố Quyết định, chỉ định Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đối với ông Nguyễn Chí Thông. Ông Nguyễn Chí Thông sinh ngày 02/02/1975, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Giám đốc BQL Dự án chất thải rắn Nghệ An. Về dự lễ công bố quyết định gồm có: Ông Nguyễn Văn Lư, phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVBTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch mặt trận Thành phố , ông Trần Quang Lâm, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, ông Nguyễn Trí An, Thành ủy viên, Phó Ban Tổ chức Thành ủy, và các Ban xây dựng Đảng Thành phố Vinh. Về phía Công ty gồm có, BTV, BCH Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, long trọng và thành công tốt đẹp.

Tìm kiếm nội dung