Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An tiền thân là Xí nghiệp vệ sinh Thành phố Vinh được thành lập vào ngày 07/10/1973 theo Quyết định của UNND tỉnh Nghệ Tĩnh.

Qua nhiều giai đoạn phát triển, tháng 05 năm 2016 Công ty chuyển qua cổ phần hóa, quy mô lớn hơn, phương tiện kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển Công ty liên tục mở rộng thị trường về quy mô ngành sản xuất, luôn hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao cũng như đáp ứng tốt những yêu cầu của khách hàng. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển về quy mô, năng lực sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây là mốc son quan trọng mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng và triển vọng.