Ngày 26 tháng 3 năm 2023
 urenconghean@gmail.com   -    02383.899.369
Quan hệ cổ đông Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Chi Trả Cổ Tức Năm 2021

Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Chi Trả Cổ Tức Năm 2021

Đăng lúc: 01/08/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 của công ty CP Môi trường và Đô thị Nghệ An.

Link download: TB NGAY DKCC THUC HIEN CHI TRA CO TUC 2021_0001

Version V1.0 © 2021 - URENCO NGHE AN - Design & Develop by Govin Viet Nam . All Rights Reserved