• Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN
  • Tên tiếng Anh: NGHE AN URBAN ENVIROMENT AND WORKS JOINT STOCK COMPANY
  • Tên viết tắt: URENCONGHEAN
  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 360 đường Đặng Thai Mai, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
  • Địa chỉ email: urenconghean.@gmail.com
  • Địa chỉ website: moitruongdothinghean.com.vn
  • Điện thoại: 0889 222 678