PHƯƠNG TIỆN XE CHUYÊN DÙNG

Phương tiện xe chuyên dùng. Bao gồm xe hút bụi, xe quét bụi, xe tưới nước rửa đường và xe ben tải to và nhỏ.

z4432629880113_c5a507c946f0352dd60283cc1616b9e8
z4432629877219_a35ab9b6a65eb8a000c17f00330317a7
z4432629879649_bf6c42a1dac0117e18dd12af2da92bc3
z4432629354627_715e52468565d7e34dfeb99757037966
z4432629354733_66ad81c6ebe5549fb6c6e21ad5cd2788
z4432629370571_8999d0ed55b892ccbe73adc97eaa502a
previous arrow
next arrow
Tìm kiếm nội dung