Đại hội Đảng bộ Công ty CP URENCO NGHEAN

Ngày 11,12/05/2020 Tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ an đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Tham gia Đại hội có 111 đảng viên sinh hoạt tại 06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty. ; Các đồng chí là trưởng, phó phòng trong công ty; Các Đ/c là Đại diện cho các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ,đội và xí nghiệp trực thuộc.

Về tham dự Đại Hội có:

– Đ/c Lê Sỹ Chiến- Ủy viên Ban thường vụ- Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh;

– Đ/c Lê Quốc Hồng- Ủy viên Ban thường vụ- Trưởng ban dân vận thành phố;

– Đ/c Thái Thanh Hà – TUV-Chánh văn phòng HĐND,UBND thành phố Vinh;

– Đ/c Hoàng Thụy Phương-  Phó chủ nhiệm UBKT ;

– Đ/c Trần Văn Huy-  Ban tổ chức thành ủy Vinh ;

– Đ/c Trần Thị Hồng-  Phó trưởng ban tuyên giáo ;

– Đ/c Đường Thị Vân Hạnh-  Phó trưởng phòng LĐTBXH;

–  Các Đ/c là đại diện cho các phòng ban , thành ủy thành phố.

Phát biểu khai mạc Đại Hội Đ/c Hoàng Văn Khanh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT – Đoàn Chủ tịch Đại hội đã nêu rõ:Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. nhằm đánh giá sâu, sát tình hình công tác lãnh đạo đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác sản xuất kinh doanh của Công ty  đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ ra các tồn tại, khó khăn, các mặt hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, giải pháp, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới( 2020-2025). Bầu các đồng chí có phẩm chất chính trị và năng lực công tác, đủ sức, đủ tài vào BCH Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Đại Hội Đ/c Hoàng Văn Khanh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT – thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày tóm tắt báo cáo chính trị. Báo cáo kiểm điểm BCH khóa XIII,nhiệm kỳ 2015-2020.

 

 

Tại Đại hội này chúng ta được nghe các ý kiến tham luận của các phòng ban, tổ, đội, xí nghiệp trong công ty làm rõ thêm các báo cáo chính trị và  góp phần làm tăng thêm không khí sôi nổi trong Đại hội.

 

 

Về tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, chúng ta được nghe Đ/c Lê Sỹ Chiến- Ủy viên Ban thường vụ- phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu đồng tình và nhất trí cao với các báo cáo đánh giá trước Đại hội. Ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà đảng bộ công ty thực hiện trong nhiệm kỳ qua, làm rõ thêm các mục tiêu, nhiệm vụ, các khó khăn, thách thức đặt ra mà Đảng bộ Công ty phải thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội tại Công ty diễn ra nghiêm túc, dân chủ và có chất lượng.

 

     

Tại đại hội này, đã bầu ra được các Đ/c vào BCH mới nhiệm kỳ 2020-2025  theo đúng trình tự, quy trình và quy chế bầu cử trong Đảng đảm bảo tính dân chủ. Bầu ra được đại biểu tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXIV.

 

 

Đ/c: Hoàng Văn Khanh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2020-2025

Thay mặt BCH: Đ/c Phú Văn Phượng- Phó bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công ty trân trọng cảm ơn các Đ/c đảng viên trong toàn đảng bộ đã  tín nhiệm và tin tưởng bầu ra các Đ/c vào BCH mới và xin hứa trước Đại hội xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao,Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra và thông qua Nghị Quyết Đại hội với 100% Đại biểu nhất trí tán thành.

Bế mạc Đại hội. Đ/c: Hoàng Văn Khanh- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn chủ tịch  trân trọng cảm ơn: Các Đ/c Đại diện cho Thành ủy, UBND, UBMTTQ  thành phố đã về tham dự Hội nghị góp phần  tích cực cho sự thành công của Đại hội./.

(T.H -ĐTKD)

Tìm kiếm nội dung